Če pride do tega, bomo potrebovali potrditev natančnega datuma prenosa, prenesenega zneska in prejemnika.  

 

S pomočjo kontaktnega obrazca nam pošljite prilogo v obliki JPEG ali PDF, iz katere je razviden ustrezen bančni izkaz oz. račun. Prepričajte se, da so vidni podatki o prejemniku plačila.  

 

Če imate dodatna vprašanja, se obrnite na naš oddelek za pomoč strankam.