Če vaše plačilo z načinom PayPal ni uspelo, se bo možnost ponovnega poskusa plačila pojavila v nekaj minutah na računu stranke »Moj zoohit« v razdelku »Naročila«. Če si želite ogledati možnost, kliknite Podrobnosti naročila. Po e-pošti vam bomo poslali tudi opomnik za plačilo s povezavo za ponovni poskus plačila.